Цена смештаја за јануар и фебруар

Posted By : Nikola Popović

Цена смештаја за јануар износи –   2070 динара.

Поткровље девојчице Коштица –  2695 динара

Цена смештаја за фебруар износи –  3303 динара

Поткровље девојчице Коштица – 3928 динара