Закони

Закон о метрологији

Сл. гласник РС, 30/2010

Закон о амбалажи и амбалажном отпаду

(Службени гласник РС, бр. 36/2009)

Закон о надзору над прехрамбеним производима биљног порекла

(Службени гласник РС, бр. 25/96 и 101/2005 – др. закон)

Закон о санитарном надзору

(Службени гласник РС, бр. 125/2004)

Закон о управљању отпадом

(Службени гласник РС, бр. 36/2009 и 88/2010)

Закон о заштити потрошача

(Службени гласник РС, бр. 62/2014)

Закон о здравственој исправности животних намирница и предмета опште употребе

(Сл. гласник РС, бр. 92/2011)

Закон о безбедности хране

(Службени гласник РС, бр. 41/2009)

Уредбе

Упутство о начину узимања узорака за обављање анализа и суперанализа намирница и предмета опште употребе

Сл. листу СФРЈ”, 60/78

Правилници за Технологију воде

Правилник о хигијенској исправности воде за пиће

Службени гласник СРЈ 42/98 и 44/99

Правилници за Технологију воћа и поврћа

Правилник о посебним условима хигијене плода малине и купине у свежем или смрзнутом стању у свим фазама промета

Службени гласник РС, 80/2011

Правилник о квалитету воћних сокова, концентрисаних воћних сокова, воћних сокова у праху, воћних нектара и сродних производа

(Службени гласник РС, бр. 27/2010, 67/2010, 70/2010 – испр., 44/2011 и 77/2011)

Правилник о техничким и другим захтевима за воће, поврће и њихове производе намењене за индустријску прераду

Службени гласник РС 63/09

Правилник о квалитету и другим захтевима за сирће

“Сл. лист СРЈ”, бр. 17/2002 и “Сл. лист СЦГ”, бр. 56/2003 – др. правилник, 4/2004 – др. правилник и “Сл. гласник РС”, бр. 43/2013 – др. правилник

Правилник о квалитету и другим захтевима за освежавајућа безалкохолна пића

Сл. лист СЦГ 18/2006 и Сл. гласник РС 43/2013

Правилник о квалитету и другим захтевима за јестиве печурке и производе од јестивих печурака

Службени гласник СЦГ 31/2003, 56/2003 и 4/2004

Правилник о квалитету и другим захтевима за мед, друге пчелиње производе, препарате на бази меда и других пчелињих производа

Сл. лист СЦГ, бр. 45/2003 и Сл. гласник РС, бр. 43/2013

Правилник о квалитету производа од воћа, поврћа и печурки и пектинских препарата

Сл. лист СФРЈ”, бр. 1/79, 20/82, 39/89 – др. правилник, 74/90 и 46/91 – др. правилник, “Сл. лист СРЈ”, бр. 33/95 – др. правилник и 58/95 и “Сл. лист СЦГ”, бр. 56/2003 – др. правилник, 4/2004 – др. правилник, 12/2005 – др. правилник и 43/2013

Правилник о квалитету воћа, поврћа и печурки

Службени гласник СФРЈ 29/79, 53/87 и СЦГ 31/2003, 56/2003 и 4/2004

Правилник о методама узимања узорака и вршења хемијских и физичких анализа ради контроле квалитета производа од воћа и поврћа

Службени гласник СФРЈ 29/83

Правилници за Технологију уља

Правилник о квалитету и другим захтевима за јестива биљна уља и масти, маргарин и друге масне намазе, мајонез и сродне производе

Службени гласник СЦГ 23/2006 и Сл. гласник РС 43/2013

Правилник о квалитету и другим захтевима за јестиво маслиново уље и јестиво уље комине маслине

Службени гласник СРЈ 54/99 и СЦГ 56/2003, 4/2004

Правилници за Технологију пекарства и млинарства

Правилник о техничким и другим захтевима за житарице и њихове производе намењене за индустријску прераду и пекарски квасац

Сл. гласник РС, 63/2009

Правилник о квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста

Сл. лист СРЈ, бр. 52/95 и Сл. лист СЦГ, бр. 56/2003 – др. правилник, 4/2004 – др. правилник и Сл. гласник РС, бр. 43/2013

Правилник о квалитету и другим захтевима за фине пекарске производе, жита за доручак и снек производе

“Сл. лист СЦГ”, бр. 12/2005 и “Сл. гласник РС”, бр. 43/2013 – др. правилник

Правилник о квалитету и другим захтевима за пекарски квасац

Службени лист СРЈ 9/2002 и Службени лист СЦГ 56/2003 и 4/2004

Правилници за Технологију млека

Правилник о изменама и допунама правилника о квалитету производа од млека и стартер култура

Службени гласник РС 69/10

Правилник о квалитету производа од млека и стартер култура

Сл. гласник РС 33/2010, 69/2010, 43/2013 – др. правилник и 34/2014

Правилник о квалитету сировог млека

Службени гласник РС 21/2009

Правилник о квалитету и другим захтевима за млеко, млечне производе, композитне млечне производе и стартер културе

(“Сл. лист СРЈ”, бр. 26/2002 и “Сл. лист СЦГ”, бр. 56/2003 – др. правилник, 4/2004 – др. правилник и 5/2004 и “Сл. гласник РС”, бр. 21/2009 – др. правилник и 33/2010 – др. правилник)

Правилници за Технологију меса

Правилник о ветеринарско-санитарним условима, односно општим и посебним условима за хигијену хране животињског порекла, као и о условима хигијене хране животињског порекла

Сл. гласник РС, 25/2011 и 27/2014

Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса

Службени гласник РС, 31/2012 и 43/2013

Правилник о квалитету и другим захтевима за рибе, ракове, шкољкаше, морске јежеве, морске краставце, жабе, корњаче, пужеве и њихове производе

Службени гласник СРЈ 6/2003 и СЦГ 56/2003, 4/2004

Правилник о квалитету закланих свиња и категоризацији свињског меса

СФРЈ 2/85, 12/85 и 24/86

Правилник о квалитету и другим захтевима за производе од меса

Службени гласник СЦГ 33/2004 и 31/2012 – др. правилник

Правилник о квалитету меса пернате живине

Службени гласник СФРЈ 1/81 и 51/88

Правилници за Технологију кондитора

Правилник о квалитету и другим захтевима за какао-производе, чоколадне производе, производе сличне чоколадним и крем-производе

Сл. лист СЦГ 1/2005 и Сл. гласник РС 43/2013

Правилник о квалитету и другим захтевима за бомбонске производе

Сл. лист СЦГ 63/2004 и Сл. гласник РС 43/201

Правилници за Метрологију

Правилник о мерилима

Сл. гласник РС 63/2013

Правилник о вагама са неаутоматским функционисањем

Сл. гласник РС, бр. 17/2013

Правилник о врстама мерила за која је обавезно оверавање и временским интервалима њиховог периодичног оверавања

Сл. гласник РС 49/2010

Правилник о начину ванредног прегледа мерила

Сл. гласник РС, бр. 54/2012

Правилници за Квалитет јаја

Правилник о методама испитивања квалитета јаја и производа од јаја

Службени гласник СФРЈ 72/87

Правилник о квалитету јаја и производа од јаја

Службени гласник СФРЈ 55/89 и СЦГ 56/2003, 4/2004

Правилници за Додатке за прехрамбене производе

Правилник о квалитету зачина, екстраката зачина и мешавина зачина

Сл. гласник РС, 72/2014

Правилник о квалитету чаја, биљног чаја и њихових производа

Службени гласник РС, бр. 04/2012

Правилник о квалитету и другим захтевима за сенф

Службени гласник СРЈ 3/2001 и СЦГ 56/2003, 4/2004 и Сл. гласник РС, бр. 43/2013

Правилник о квалитету скроба и производа од скроба за прехрамбене сврхе

Службени гласник СРЈ 33/95 и СЦГ 56/2003, 4/2004

Правилник о квалитету и другим захтевима за со за људску исхрану и производњу намирница

Службени гласник СЦГ 31/2005

Правилник о квалитету и другим захтевима за ензимске препарате за прехрамбене производе

Службени гласник СРЈ 12/2002 и СЦГ 56/2003, 4/2004

Правилник о квалитету супа, сосова, додатака јелима и сродних производа

Службени гласник СРЈ 41/93 и СЦГ 56/2003, 4/2004

Правилник о квалитету зачина, екстраката зачина и мешавина зачина

“Сл. лист СФРЈ”, бр. 4/85 и 84/87 и “Сл. лист СЦГ”, бр. 56/2003 – др. правилник, 4/2004 – др. правилник и “Сл. гласник РС”, бр. 43/2013

Правилник о квалитету и другим захтевима за помоћна средства у производњи прехрамбених производа

Службени гласник СРЈ 62/2002 и СЦГ 56/2003, 4/2004

Правилник о квалитету шећера

Службени гласник СФРЈ 7/92 и СЦГ 56/2003, 4/2004

Правилник о квалитету и условима употребе адитива у намирницама и о другим захтевима за адитиве и њихове мешавине

Службени гласник СЦГ 56/2003, 4/2004, 5/2004, испр. 16/2005

Правилници за Дијететске производе

Правилник о здравственој исправности дијететских производа

Сл. гласник РС, бр. 45/2010, 27/2011 и 50/2012

Правилници за Безбедност хране

Правилник о минималним техничким и санитарно-хигијенским условима за уређење и опремање угостителјских објеката

Службени гласник РС 41/10

Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката

Сл. гласник РС 48/2012

Правилник о утврђивању листе српских стандарда из области опште безбедности производа

Сл. гласник РС, бр. 55/2012

Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта и издавању употребне дозволе

Сл. гласник РС, бр. 93/2011

Правилник о условима хигијене хране

Службени гласник РС 73/10

Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета

Службени гласник РС 72/10

Правилник о посебној радној одећи и обући лица која у производњи и промету долазе у непосредни додир са животним намирницама

Службени гласник СРС 22/74

Правилник о условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе који се могу стављати у промет – Листа

Службени гласник СФРЈ 26/83, 61/84, 56/86, 50/89 и 18/91

Правилник о условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе који се могу стављати у промет

Службени гласник СФРЈ 26/83, 61/84, 56/86, 50/89 и 18/91

Правилник о санитарно-хигијенским условима за објекте у којима се обавља производња и промет животних намирница и предмета опште употребе

Службени гласник РС 6/97 и 52/97

Правилник о општим санитарним условима које морају да испуне објекти који подлежу санитарном наѕору

Службени гласник РС 47/2006

Правилник о методама вршења микробиолошких анализа и суперанализа животних намирница

Службени гласник СФРЈ 25/80

Правилници за Амбалажу и отпад

Правилник о начину разврставања и поступања са споредним производима животињског порекла

Сл. гласник РС, 31/2011, 97/2013 и 15/2015

Правилник о утврђивању секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са секундарним сировинама, у смислу закона о порезу на додату вредност

Сл. гласник РС 107/2012 и 74/2013

Правилник о обрасцима извештаја о управљању амбалажом и амбалажним отпадом

Сл. гласник РС, 21/2010 и 10/2013

Правилник о врстама амбалаже са дугим веком трајања

Службени гласник РС 70/2009

Правилник о садржини и начину вођења регистра издатих дозвола за управљање амбалажним отпадом

Службени гласник РС 76/09

Правилник о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање

Службени гласник РС 72/09

Правилник о начину нумерисања, скраћеницама и симболима на којима се заснива систем идентификације и означавања амбалажних материјала

Службени гласник РС 70/09

Правилник о критеријумима за одређивање шта може бити амбалажа

Службени гласник РС 70/09

Правилник о граничној вредности укупног нивоа концентрације олова, кадмијума, живе и шестовалентног хрома у амбалажи

Службени гласник РС 70/09

Правилник о годишњој количини амбалажног отпада по врстама за које се обавезно обезбеђује простор за преузимање, сакупљање, разврставање и привремено складиштење

Службени гласник РС 36/09

Правилник о условима и начину разврставања, паковања и чувања секундарних сировина

Службени гласник РС 56/10