O нама

Дом ученика средњих школа као васпитно-образовна установа обезбеђује смештај, исхрану, услове за учење, завршавање школских обавеза и васпитни рад; развија и мотивише културни, забавни и спортски живот ученика, који похађају школу ван њиховог сталног места боравка.
Залагањем колектива Дома, на челу са директором установе, настоји се да се обезбеде такве животне околности у којима ће ученици позитивно утицати једни на друге, успешно учити и у складу са својим потенцијалима свестрано се развијати и живети пуним животом младог човека. Значајно је нагласити да је цео простор Дома покривен целодневним видео надзором и присуством васпитача.

Смештен је у насељу Коштица по којој често називају и Дом као и на другој локацији у улици Немањина 52. Дом је он центра града  удаљен 1000 метара ( око 15-20 минута хода ), док је радна јединица од центра удаљена 10 минута хода. Од Дома до свих делова града постоји стална аутобуска веза на сваких 30 минута, а посебно је обезбеђен аутобуски превоз до свих школа и места где ученици обављају праксу. Дом је омогућио бесплатан превоз.

Овакав положај Дома има велике предности јер је избегнута градска гужва , што омогућује идеалне услове за живоз и рад ученика.

Објекти Дома су окружени уређеним зеленим површинама и оплемењени декоративним цвећем. Дворишни простор испред друге зграде за смештај ученика употпуњен је летњом позорницом која је у функцији одржавања културних садржаја, дружења и других слободних активности ученика.

ПРИСТУПАЧНОСТ

Од Дома до свих делова града постоји стална аутобуска веза на сваких 30 минута, а посебно је обезбеђен аутобуски превоз до свих школа и места где ученици обављају праксу

КОМФОР

Објекти Дома су окружени уређеним зеленим површинама и оплемењени декоративним цвећем. Простор је употпуњен летњом позорницом и теренима за све врсте малих спортова.

СИГУРНОСТ

Значајно је нагласити да је цео простор Дома покривен целодневним видео надзором и присуством васпитача.