Смештај

Дом располаже са смештајним објектима на две локације, капацитета за смештај 499 ученика у двокреветним, трокреветним, четворокреветним, петокреветним и шестокреветним собама.

Двокреветне собе са купатилима су комплетно опремљене новим и модерним намештајем. На истом спрату се налази заједничка просторија за слободне активности ученика.

Трокреветне и четворокреветне собе су са заједничким (спратним) купатилима који задовољавају високе стандарде.

Пратећи објекти расположиви ученицима су: дигитална учионица, савремено опремљена читаоница са пратећим садржајима (видео – бим, плазма ТВ, рачунари, штампач), библиотека са примерцима неопходне школске лектире за све четири године школовања и стручне литературе; интернет клуб, учионица која има улогу просторије опште намене (где се реализује културно – забавни живот ученика и рад појединих секција: драмска, фолклорна, ликовна, рецитаторска, литерарна); теретана са справама за рекреацију, спортски терен за све врсте малих спортова као што су кошарка, одбојка, мали фудбал, стрељаштво, тенис и друге активности.
Активности у самом Дому регулисане су Кућним редом и Правилником.

Исхрана

Дом располаже са новом и савремено опремљеном кухињом, у којој запослени поклањају пуно пажње квалитету исхране ученика.

У трпезарији , капацитета 70 места, постављена је нова самослужна топла и хладна линија за дистрибуцију оброка, где се ученици путем електронских картица евидентирају приликом обедовања.

Јеловник ученика је усклађен са Нормативима исхране ученика који је објављен у публикацији лнститута за економику и финансије. Уведен је стандард исхране HACCAP i 1S0 9001

Преузми недељни јеловник