PREPORUKE ZA RAD UČENIČKIH DOMOVA 2021 22

Допуна Стручног упутства Mинистарство ОГРАНИЧЕЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА У ДОМУ 2020/21

Smeštaj

Dom raspolaže sa dva stambena objekta, kapaciteta za smeštaj 158 učenika u dvokrevetnim, trokrevetnim i četvorokrevetnim sobama.

Dvokrevetne sobe sa kupatilima su kompletno opremljene novim i modernim nameštajem. Na istom spratu se nalazi zajednička prostorija za slobodne aktivnosti učenika.

Trokrevetne i četvorokrevetne sobe su sa zajedničkim (spratnim) kupatilima koji zadovoljavaju visoke standarde.

Prateći objekti raspoloživi učenicima su: digitalna učionica, savremeno opremljena čitaonica sa pratećim sadržajima (video – bim, plazma TV, računari, štampač), biblioteka sa primercima neophodne školske lektire za sve četiri godine školovanja i stručne literature; internet klub, učionica koja ima ulogu prostorije opšte namene (gde se realizuje kulturno – zabavni život učenika i rad pojedinih sekcija: dramska, folklorna, likovna, recitatorska, literarna); teretana sa spravama za rekreaciju, sportski teren za sve vrste malih sportova kao što su košarka, odbojka, mali fudbal, streljaštvo, tenis i druge aktivnosti.

Aktivnosti u samom Domu regulisane su Kućnim redom i Pravilnikom.

Ishrana

Dom raspolaže sa novom i savremeno opremljenom kuhinjom, u kojoj zaposleni poklanjaju puno pažnje kvalitetu ishrane učenika.

U trpezariji , kapaciteta 70 mesta, postavljena је nova samoslužna topla i hladna linija za distribuciju obroka, gde se učenici putem elektronskih kartica evidentiraju prilikom obedovanja.

Jelovnik učenika је usklađen sa Normativima ishrane učenika koji je objavljen u publikaciji lnstituta za ekonomiku i finansije. Uveden je standard ishrane HACCAP i 1S0 9001