1. Zakon o uč. i studentskom standardu

Oznaka, broj, godina izdanja:

Sl. glasnik 55/13

Odgovoran za primenu/funkcija:

Direktor, sekretar

Stepen usaglašenosti-potrebne mere usaglašavanja:

u potpunosti

 

2. PKU za zap. u osn. i srednjim školama i domovima učenika

Oznaka, broj, godina izdanja:

Sl. glasnik 21/15

Odgovoran za primenu/funkcija:

Direktor, sekretar

Stepen usaglašenosti-potrebne mere usaglašavanja:

u proceduri usaglašavanje

 

3. Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine

Oznaka, broj, godina izdanja:

Sl. galsnik 107/12

Odgovoran za primenu/funkcija:

Direktor

Stepen usaglašenosti-potrebne mere usaglašavanja:

/

 

4. Odluka o mreži ustanova učeničkog standarda RS

Oznaka, broj, godina izdanja:

Sl. glasnik 106/05

Odgovoran za primenu/funkcija:

Direktor

Stepen usaglašenosti-potrebne mere usaglašavanja:

u potpunosti

 

5. Pravilnik o smeštaju i ishrani učenika i studenata

Oznaka, broj, godina izdanja:

Sl. glasnik 75/13

Odgovoran za primenu/funkcija:

Direktor, šef vaspitne službe, šef službe ishrane

Stepen usaglašenosti-potrebne mere usaglašavanja:

u potpunosti, provera kroz resertifikacije

 

6. Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika

Oznaka, broj, godina izdanja:

Sl. glasnik 13/12

Odgovoran za primenu/funkcija:

Direktor, šef vaspitne službe

Stepen usaglašenosti-potrebne mere usaglašavanja:

/

 

7. Pravilnik o učeničkim i studentskim kreditima i stipendijama

Oznaka, broj, godina izdanja:

Sl. glasnik 75/13

Odgovoran za primenu/funkcija:

Direktor, sekretar

Stepen usaglašenosti-potrebne mere usaglašavanja:

u primeni

 

8. Pravilnik o stipendijama za izuzetno nadarene učenike

Oznaka, broj, godina izdanja:

Sl. glasnik 75/13

Odgovoran za primenu/funkcija:

Direktor, sekretar

Stepen usaglašenosti-potrebne mere usaglašavanja:

u primeni

 

9. Prav. o sadržaju i načinu vođenja evid. i izdavanju učeničke kartice u domu učenika i studentskom centru

Oznaka, broj, godina izdanja:

Sl. glasnik 29/11

Odgovoran za primenu/funkcija:

Direktor, šef vaspitne službe

Stepen usaglašenosti-potrebne mere usaglašavanja:

u potpunosti

 

10. Prav. o bližim uslovima za osnivanje i obavljanje delatnosti za dom učenika…

Oznaka, broj, godina izdanja:

Sl. glasnik 90/11

Odgovoran za primenu/funkcija:

Direktor, sekretar

Stepen usaglašenosti-potrebne mere usaglašavanja:

u potpunosti

 

11. Prav o standardima kvaliteta ishrane učenika i studenata

Oznaka, broj, godina izdanja:

Sl. glasnik 67/11

Odgovoran za primenu/funkcija:

Direktor, šef službe ishrane

Stepen usaglašenosti-potrebne mere usaglašavanja:

u potpunosti

 

12. Prav o standardima za kategorizaciju objekata učeničkog i studentskog standarda

Oznaka, broj, godina izdanja:

Sl. glasnik 1/12

Odgovoran za primenu/funkcija:

Direktor, šefovi službi vaspitne i ishrane

Stepen usaglašenosti-potrebne mere usaglašavanja:

u primeni

 

13. Prav. o kriterijumima i merilima za utvrđivanje cene usluga u ustanovama učeničkog studentskog standarda

Oznaka, broj, godina izdanja:

Sl. glasnik 7/95

Odgovoran za primenu/funkcija:

Direktor, šef finansijske službe

Stepen usaglašenosti-potrebne mere usaglašavanja:

/

Napomena:

Ne primenjuje se u potpunosti, vlada donosi rešenje o finansiranju

 

14. Pravilnik o stručno pedagoškom nadzoru

Oznaka, broj, godina izdanja:

Sl. glasnik 34/12

Odgovoran za primenu/funkcija:

#

Stepen usaglašenosti-potrebne mere usaglašavanja:

/

 

15. Pravilnik o obzrascu legitimacije prosvetnog inspektora i prosvetnog savetnika

Oznaka, broj, godina izdanja:

sl. glasnik 70/11

Odgovoran za primenu/funkcija:

#

Stepen usaglašenosti-potrebne mere usaglašavanja:

/

 

16. Prav o obrascu legtimacije inspektora

Oznaka, broj, godina izdanja:

Sl. glasnik 90/13

Odgovoran za primenu/funkcija:

#

Stepen usaglašenosti-potrebne mere usaglašavanja:

/

 

17. Prav o Protokolu postupanja u ustanovi u odgovornu na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje

Oznaka, broj, godina izdanja:

Sl. glasnik 30/10

Odgovoran za primenu/funkcija:

Direktor, sekretar, Tim za bezbednost učenika

Stepen usaglašenosti-potrebne mere usaglašavanja:

u potpunosti

 

18. Zakon o radu

Oznaka, broj, godina izdanja:

Sl. glasnik 75/14

Odgovoran za primenu/funkcija:

Direktor, sekretar

Stepen usaglašenosti-potrebne mere usaglašavanja:

u proceduri

 

19. Zakon o platama u drž organima i javnim službama

Oznaka, broj, godina izdanja:

Sl. glasnik 99/14

Odgovoran za primenu/funkcija:

Direktor, šef finansijske službe

Stepen usaglašenosti-potrebne mere usaglašavanja:

u potpunosti

 

20. Uredba o koecijentima z aobračun i isplatu zarada

Oznaka, broj, godina izdanja:

Sl. glasnik 11/12

Odgovoran za primenu/funkcija:

Direktor, šef finansijske službe

Stepen usaglašenosti-potrebne mere usaglašavanja:

u potpunosti

 

21. Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun plata u javnom sektoru

Oznaka, broj, godina izdanja:

Sl. glasnik 116/14

Odgovoran za primenu/funkcija:

Direktor, šef finansijske službe

Stepen usaglašenosti-potrebne mere usaglašavanja:

u potpunosti

 

22. Zakon o budžetskom sistemu

Oznaka, broj, godina izdanja:

Sl. glasnik 124/14

Odgovoran za primenu/funkcija:

Direktor, šef finansijske službe

Stepen usaglašenosti-potrebne mere usaglašavanja:

u potpunosti

 

23. Uredba o budžetskom računovodstvu

Oznaka, broj, godina izdanja:

Sl. glasnik 12/2006

Odgovoran za primenu/funkcija:

Direktor, šef finansijske službe

Stepen usaglašenosti-potrebne mere usaglašavanja:

u potpunosti

 

24. Interni akti ustanove po listi 1 u prilogu

Oznaka, broj, godina izdanja:

/

Odgovoran za primenu/funkcija:

Direktor, šef službe ishrane

Stepen usaglašenosti-potrebne mere usaglašavanja:

u potpunosti

 

25. Zakoni i drugi propisi koji se primenjuju u vezi bezbednosti hrane, po listi 2 u prilogu

Oznaka, broj, godina izdanja:

/

Odgovoran za primenu/funkcija:

Direktor, sekretar

Stepen usaglašenosti-potrebne mere usaglašavanja:

u potpunosti

 

Prilog Lista 1

 

• Statut Doma učenika srednjih škola Užice (novi broj 06 431-1/2014 od 31.12.2014. g)

• Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Domu učenika srednjih škola Užice (br. 431-2/2014 od 31.12.2014.)

• Poslovnik o radu upravnog odbora Doma učenika srednjih škola Užice (br. 431-3/2014 od 31.12.2014. godine)

• Pravilnik o radu Doma učenika srednjih škola Užice (br. 431-4/2014 od 31.12.2014. god)

• Pravilnik o finansijsko-računovodstvenom i materijalnom poslovanju Doma (br. 431-5/14 od 31.12.2014. god)

• Pravilnik o sticanju i raspodeli sopstvenih prihoda Doma (br. 557/15 od 25.12.2015. god.)

• Pravilnik o oblačenju učenika, zaposlenih i roditelja Doma (br. 431-6/14 od 31.12.2014. godine)

• Pravilnik o kućnom redu Doma učenika srednjih škola Užice (br. 431-7/14 od 31.12.2014. god)

• Pravila ponašanja zaposlenih, učenika i roditelja u Domu (br. 431-8/14 od 31.12.2014. godine)

• Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti učenika(br. 431-9/14 od 31.12.2014. god.)

• Pravilnik o merama, načinima i postupcima zaštite i bezbednosti učenika(Pravilnik o bezbednosti)(br. 431-10/14 od31.12.2014.)

• Program zaštite učenika od nasilja (br. 431-11/14 od 31.12.2014.g)

• Pravilnik o korišćenju motornih vozila (br. 431-12/14 od 31.12.2014. g)

• Pravilnik o kišćenju službenih mobilnih telefona (br. 210/16 od 25.03.2016. god.)

• Uputstvo o proveri alkoholisanosti i drugih sredstava zavisnosti (br. 431-13/14 od 31.12.2014. g)

• Akt o proceni rizika radnih mesta i radne okoline (br. 431-14/14 od 31.12.2014. god)

• Program osnovne obuke radnika iz oblasti zaštite od požara(br. 431-15/14 od 31.12.2014. godine)

• Odluka direktora o merama bezbednosti (226/2015 od 28.05.2015 godine)

 

Prilog Lista 2.

 

Osnovna akta u vezi sa bezbednosti htane i namirnica koje se koriste za pripremanje hrane:

• Zakonu o bezbednosti hrane („Sl. glasnik RS“, br. 41/09),

• Pravilniku o količinama pesticida, metala i metaloida i drugih otrovnih supstancija, hemoterapeutika, anabolika i drugih supstanci koje se mogu nalaziti u namirnicama („Sl. list SRJ“, br. 5/92, 11/92, 32/02, 28/11 i 25/12),

• Pravilniku o kvalitetu i uslovima upotrebe aditiva u namirnicama i o drugim zahtevima za aditive i njihove mešavine („Sl. list SCG“, br. 56/03,

4/04, 5/04 i 16/05) i Pravilniku o prehrambenim aditivima („Sl. glasnik RS“, br.63/13);

• Pravilniku o deklarisanju i označavanju upakovanih namirnica („Sl. list SCG“, br. 4/04,12/04 i 48/04) i

• Pravilniku o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane (“Sl. glasnik RS “, br. 85/2013);

• Pravilniku o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet („Sl. list SFRJ“, br. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89 i 18/91),

• Pravilnik o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa (“Sl. glasnik”, br. 72/10),

• Pravilniku o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, testenina i brzo smrznutih testa (“Sl. list SRJ”, br. 52/95, “Sl. list SCG”, br. 56/2003 i 4/2004),

• Pravilniku o kvalitetu voća, povrća i pečurki (“Službeni list SFRJ”, br. 29/79, 53/87 i “Službeni list SCG”, br. 31/2003, 56/2003 i 4/2004),

• Pravilniku o mikrobiološkoj ispravnosti namirnica u prometu („Sl. list SRJ“, br. 26/93, 53/95 i 46/02),

• Pravilniku o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa (“Sl. glasnik”, br. 72/10),

• Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje

za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja („Sl. glasnik RS“, br. 25/2010 i 28/2011).