Цена смештаја за месец октобар

Posted By : Nikola Popović

Цена смештаја за ученике износи 1,248 динара. Поткровље девојчице 1,873 динара. Цена исхране по дану у Дому износи 137 динара

Важне препоруке

Posted By : Nikola Popović

Preporuke-za-učeničke-domovePreuzmi

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ I РОДИТЕЉЕ

Posted By : Nikola Popović

Ученици се обавештавају да је донета одлука Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа која се односи на утврђени модел наставе и по којој средње школе са територије Града Ужица од 04.10.2021. године настављају наставу по другом моделу, који подразумева комбиновану наставу један дан редовне наставе један дан онлине. У складу са истом, ученици се обавештавају да се у дом могу поново

Важно обавештење

Posted By : Nikola Popović

Одлука-Тима-за-праћење-и-координисање-примене-превентивних-мера-у-раду-школаPreuzmi

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ!

Posted By : Nikola Popović

Обавештење-10.9.2021.године-1Preuzmi

ПРИЈЕМ ПРИМЉЕНИХ УЧЕНИКА У ДОМ

Posted By : Nikola Popović

Пријем ученика у Дом обавиће се 31.08. од 08 до 16 часова.

Распоред ученика по објектима за нову школску 2021/2022. годину

Posted By : Nikola Popović

Девојчице-КоштицаPreuzmi Девојчице-пословна-јединицаPreuzmi Дечаци-КоштицаPreuzmi Дечаци-пословна-јединицаPreuzmi

Пријављивање за преостала слободна места

Posted By : Nikola Popović

Од 24. до 27. августа обавиће се пријављивање за преостала слободна места, за осетљиве друштвене групе и за оне који нису добили смештај у првој расподели. Напомена: Ученици који према правилницима о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања имају обавезу обављања професионалне праксе, која се бројчано оцењује и улази у укупан просек оцене, обавезни су да се пријаве у првој расподели, а њихово

Склапање уговора за смештај ученика у Дом

Posted By : Nikola Popović

ОБАВЕШТЕЊЕ-О-ЗАКЉУЧИВАЊУ-УГОВОРА-Preuzmi

2021/2022 ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА

Posted By : Nikola Popović

Прелиминарна-ранг-листа-девојчицеPreuzmi Прелиминарна-ранг-листа-дечациPreuzmi