ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ

Posted By : Nikola Popović

Цена за ученике смештене у IIIa  kaтегорију: 8.052. динара

Цена за ученике смештене у IIa категорију (Поткровље Коштица): 8.990. динара