Станарина за месец новембар 2018. године

Posted By : administrator

Cena stanarine za mesec novembar 2018. godine iznosi:

  • za učenice smeštene u potkrovlju prve zgrade :    5983,00 dinara
  • za ostale učenike:   5358,00 dinara

Uplate izvršiti na žiro račun doma:                840-201667-19

Uplate izvršiti najkasnije do 01.11.2018. god.