Станарина за месец април 2019. године

Posted By : administrator

Stanarina za mesec april 2019. godine iznosi:

  • za ucenice smeštene u potkrovlju prve zgrade: 5.983,00 dinara
  • za ostale učenike : 5.358,00 dinara

Uplate izvršiti na žiro račun doma:     840-201667-19