Пријављивање кандидата на конкурс

Posted By : administrator

Prijavljivanje kandidata na konkurs obaviće se u sledećim rokovima:

  • za prvu raspodelu – od 4. do 17. jula 2017. godine,
  • za preostala slobodna mesta – od 21. do 25. avgusta 2017. godine,
  • za osetljive društvene grupe, za one koji nisu dobili smeštaj u prvoj raspodeli – od 21. do 25. avgusta 2017. godine

Kandidat prilikom prijavljivanja na konkurs, uz prijavu na konkurs, podnosi ustanovi sledeću konkursnu dokumentaciju ( originalna dokumenta ili overene fotokopije) :

  • javne isprave o završenoj osnovnoj školi ( svedočanstva o završenim razredima od V-VIII, uverenje o obavljenom završnom ispitu) i potvrdu o upisu u srednju školu ( za učenike koji su upisani u I razred srednje škole).
  • svedočanstvo o završenom prethodnom razredu srednje škole ( za učenike koji su upisani u II, III ili IV razred srednje škole).
  • uverenje o prihodima po članu porodice od 1.1. do 31.3. tekuće godine, izdato od strane nadležnog opštinskog organa iz mesta prebivališta roditelja ili staratelja).
  • diplomu i druge nagrade sa učešća na takmičenjima učenika, koja se nalaze u kalendaru takmičenja učenika u prethodno završenom razredu.
  • nagrade i pohvale sa učešća u aktivnostima u ustanovi- domu učenika ( za učenike koji su upisali II, III ili IV razred srednje škole).

Neblagovremene, nepotpune i od neovlašćenog lica podnete prijave na konkurs neće se razmatrati.