КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА 2022 2023

Posted By : administrator

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије објавило је Конкурс за пријем ученика у ученичке и студентске домове за 2022-23 школску годину. У прилогу се налази линк са условима конкурса, роковима и потребном документацијом. Срећно и добро нам дошли драги ученици!

К О Н К У Р С 2022 23