Пријављивање за преостала слободна места

Posted By : Nikola Popović

Од 24. до 27. августа обавиће се пријављивање за преостала слободна места, за осетљиве друштвене групе и за оне који нису добили смештај у првој расподели.

Напомена: Ученици који према правилницима о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања имају обавезу обављања професионалне праксе, која се бројчано оцењује и улази у укупан просек оцене, обавезни су да се пријаве у првој расподели, а њихово рангирање обавиће се у другој расподели, када достављају сведочанства. Ученицима који се не пријаве у периоду од 12. до 24. јула неће се накнадно примати пријаве.